Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Rumbula’s Echo

Valmieras 5.vidusskolas aktivitātes ASV vēstniecības atbalstītā un IAC organizētajā projektā „Rumbulas atbalss”

Mērķis: Atsaucoties uz vēsturiskiem notikumiem, veicināt izpratni par toleranci un iekļaujošas sabiedrības nepieciešamību mūsdienās.
Uzdevumi: Projekta aktivitātēs iesaistīt jauniešus, attīstot viņos interesi par vēsturiskiem notikumiem, rosinot viņus aktīvi darboties, izkopt līderības un sadarbības prasmes.

Aktivitātes:

Npk Datums Aktivitāte Atbildīgais
1. 18.09.19.09. 10.klašu iepazīstināšana ar holokausta vēsturi. Projekta dalībnieki: Madara, Kitija, Gita, sk.G.Dzirkalis
2. 23.09. 10.klašu ekskursija uz Rīgas geto teritoriju, Ž.Lipkes muzeju. sk. D.Ranše
3. 15.09.- 23.10. Izzinošo materiālu apkopošana un vizuāla noformēšana. Projekta dalībnieki: Anete, Artis, Emīls, sk.G.Dzirkalis
4. 05.11. 2.pasaules kara upuru piemiņas vietu apzināšana. Ekskursijas organizēšana 10.klasēm. Projekta dalībnieki: Lauris, Pēteris, Elmārs, sk.G.Dzirkalis
5. 06.11. Interaktīvas nodarbības 10.klašu skolēniem „Iecietības kultūra Latvijas vidē” sk.D.Ranše, sk.S.Ābele
6. 07.11. Projekta noslēguma pasākums „Mēs visi – kopā” Projekta dalībnieki: Madara, Kitija, Gita, Anete, Artis, Emīls, Lauris, Pēteris, Elmārs, sk.D.Ranše

 

Projekta „Rumbula’s Echo” izvērtējuma anketa

 Projekta aktivitātes bija izzinošas, interesantas un noderīgas (apvelc vajadzīgo: 1 – vismazāk; 5 – visvairāk)

1 2 3 4 5

Man visvairāk ieinteresēja (sarindo pēc nozīmīguma: 1 – ieinteresēja visvairāk, 2 – ieinteresēja, 3 – ieinteresēja mazāk)

 

Madaras, Kitijas un Gitas stāstījums un prezentācija par holokaustu
Anetes, Arta un Emīla plakātu prezentācija un stāstījums
Laura, Elmāra un Pētera ekskursija pa 2.pasaules kara piemiņas vietām.

Manuprāt, projektā visvairāk darba ir ieguldījusi/jis (Madara, Kitija, Gita, Anete, Artis, Emīls, Lauris, Elmārs, Pēteris) ______________________________________________

 1. Divas atziņas par ebreju kopienu Latvijā un holokaustu, kuras ieguvu ekskursijas laikā Rīgā.

_________________________________________________________________

 1. Es vēlos vēl pateikt: _______________________________________________

Projektā iesaistīto 10.klašu skolēnu atziņas:

  • Ebreji nebija slikta, bet atšķirīga tauta, tāpat kā mēs visi pasaulē
  • Apbrīnoju šo tautu, jo neskatoties uz nežēlīgu izturēšanos viņi saglabāja pozitīvu garu
  • Sapratu, ka visi cilvēki jāuztver kā līdzīgi, nešķirojot.
  • Ekskursija uz Rīgu bija ļoti svarīga
  • Projekts piedāvāja ļoti interesantas stundas
  • Mums visiem vairāk vajag sadarboties
  • Mani šokēja fakts, ka Hitlers pats nācis no ebreju tautas
  • Cik labi, ka ir cilvēki, kas interesējas par šīm lietām, lai saglabātu vēsturi
  • Cilvēkiem bija briesmīgi dzīves apstākļi. Mums ir jādara viss, lai tas neatkārtotos.
  • Šādi projekti jāveido biežāk.

Rumbula_projektsAktivitātes projektā „Rumbulas atbalss”:

Tās bija 2014.gada februāra beigas, kad skolotāja Daila Ranše mūs, deviņus Valmieras 5. vidusskolas skolniekus sasauca uz nelielu sapulcīti, lai piedāvātu mums iesaistīties projektā – “Rumbulas atbalss”. Projekta tēma – holokausts. Šī tēma jau sākotnēji šķita nopietna un „smaga”, bet mēs piekritām iesaistīties.

            Projekts iesākās ar 8 martā, kad mēs, un vēl 4 Latvijas skolu skolēni satikāmies Rīgā, lai piedalītos dokumentālās filmas filmēšanā par holokaustu. Filma ir par 2. pasaules kara notikumiem Rīgā. Filmēšana bija ļoti interesanta, bet tajā pašā laikā ļoti nogurdinoša. Mēs pat nezinājām, ka lai uzfilmētu sekundes garu klipiņu ir nepieciešama apmēram pus stundas gara sagatavošanās. Rīgā mēs pavadījām 3 dienas. Bez filmēšanās mēs bijām gan muzejos, gan gājām pārgājienā pa Geto rajonu, gan arī paši centāmies uzzināt kaut ko jaunu par 2. pasaules kara notikumiem. Šo dienu laikā mēs ieguvām pieredzi filmēšanā, zināšanas par holokaustu, jaunus draugus, un arī nedaudz savādāku domāšanas veidu. Mēs sapratām to, ka visi cilvēki taču ir vienādi un visiem ir vienādas tiesības dzīvot, vienalga kāda viņam tautība vai matu krāsa.

            Projekta turpinājumā no katras skolas 2 skolēni tika uzaicināti uz Rīgu. Tur notika sapulcīte, kuras tēma bija – Tolerance. Šī diena Rīgā tika pavadīta ļoti radošā un jaukā gaisotnē. Mēs runājām par cilvēku vienlīdzību, par to, ko mēs ieguvām no tām dienām, ko mēs pavadījām filmēšanā, un katra skola izstrādāja savu plānu, ko darīt tālāk, kā šo mūsu iegūto informāciju nodot tālāk savā skolā vai savā novadā.

            No sākuma mēs nemaz negaidījām, ka šī tēma mums ļoti, ļoti ieinteresēs, bet ar laiku mēs sapratām ka šī tēma mums ir kļuvusi ļoti tuva, tādēļ mēs uzsākām darbu, lai par šo tēmu izglītotu arī citus mūsu skolas jauniešus. Mēs paši sadalījāmies 3 komandās un katrai no mūsu komandām bija savs uzdevums. Viena komanda, izmantojot dažādus materiālus un savas zināšanas, vadīja vēstures stundu mūsu skolas abām desmitām klasēm. Otra komanda desmitās klases veda ekskursijā pa Valmieras vēsturiski nozīmīgajām vietām, kas saistītas ar 2. pasaules karu. Gatavojot šo ekskursiju mūsu grupas jaunieši pat paviesojās Valmieras muzejā, lai uzzinātu par šīm vēsturiskajām vietām vairāk informācijas un lai informācija, ko varētu nodot desmitām klasēm būtu daudz plašāka. Trešā grupa gatavoja vēstures stundām noderīgus materiālus. Tika izveidotas trīs planšetes ar dažāda veida materiāliem – kartēm, bildēm, faktiem, atmiņu stāstiem un pat dzejoļu fragmentiem. Protams mēs visi kopā veidojām arī desmito klašu saliedēšanās pasākumu, kurā tika spēlētas dažādas saliedēšanās spēles. Šo dienu laikā mēs secinājām, ka, ja mums pašiem kaut kas ļoti interesē, tad mēs arī varam ieinteresēt citus, jo desmitās klases mūsos klausījās ar lielu aizrautību un interesi, tik lielu atsaucību no viņu puses mēs pat nebijām gaidījuši.

            Projekta saturiskā izvērtējuma pasākums notika decembra nogalē Rīgā, Izglītības attīstības centrā, kur no katras skolas četri pārstāvji tika uzaicināti prezentēt mūsu paveiktos darbus un arī izdomāt aktivitātes, kuras mēs varētu veikt, lai sabiedrībā valdītu tolerance. Ļoti radošā un draudzīgā atmosfērā katrs no mums nonāca pie secinājumiem, ko šis projekts ir devis tieši priekš mums. Mūsu grupa secināja, ka pateicoties šim projektam, mēs spējam visos cilvēkos saskatīt vienlīdzību un ka, ja mēs kādreiz redzam to, ka kāds tiek apsmiets tikai dēļ viņa izskata jeb tautības, tad mums noteikti šis cilvēks ir jāaizstāv un viņam jāpalīdz. Protams, arī ļoti liels ieguvums no šī projekta ir mūsu draugi no citām skolām un arī sadarbības iespēja ar tām. Mēs vēlamies pateikt ļoti lielu paldies par iespēju iesaistīties šajā projektā, tas tiešām ir nedaudz izmainījis mūsu domas par dzīvi un par to, kā ir jāizturas pret tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt.

Kopā ar projekta grupu informāciju apkopoja

Anete Grīviņa, 11.b klase


Projekta “Rumbulas atbalss”aktivitātes prezentāciju “Iepazīstam ebreju kopienas vēsturi un mācāmies būt kopā” skatīt šeit

 • Latviešu valoda

Čivināt