Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category: Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

Category: Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category: Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category: Dzejas dienas

22/09/2017

Category: Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category: Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category: Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

 • 01/09/2017 – Zinību diena
  ,
 • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
  ,
 • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
  13:30,
 • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
  ,
 • 21/09/2017 – Dzejas dienas
  ,
 • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
  ,
 • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
  ,
 • 29/09/2017 – Skolotāju diena
  ,

Skolotāji

skolotaaji 001

 2016./2017.māc. gada skolotāji:

Uzvārds, vārds

Amats, mācāmais priekšmets

Adamoviča Silvija teātra pulciņš
Apsīte Sanita latviešu valoda, matemātika, ētika
Ābele Sigita sociālās zinības, veselības mācība
Āboliņa Vidaga izglītības iestādes direktores vietniece izglītības   jomā, informātika, datorgrafika
Balode Lāse vācu valoda
Berģe Maruta bioloģija
Broka Linda izglītības iestādes direktores vietniece izglītības   jomā, matemātika
Buša Dzidra krievu valoda
Blūzma Maija angļu valoda, vizuālā māksla
Ciguze Dace ētika, latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības
Cimdiņa Līga latviešu valoda, mūzika
Dūdelis Andris kriminālistika, ieroču un šaušanas mācība
Dzirkalis Guntis Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības, vēsture
Eicēna Inga latviešu valoda un literatūra, ievads skatuves mākslā
Grabe Inta  ekonomika
Gredzena Arta sports
Janīte Ilva ģeogrāfija
Gudeta Iveta interjera dizains
Jaunzeme Aina tehniskā grafika
Jākobsone Dace sports, veselības mācība
Jančevska Iveta bibliotekāre
Karlsons Andris mājturība un tehnoloģijas
Kliesmete Līga latviešu valoda un literatūra, vācu valoda
Krilova Lolita izglītības iestādes direktores vietniece izglītības  jomā, fizika, informātika
Krišjāne Jolanta sociālais pedagogs, logopēde
Kurvīte Inta latviešu valoda un literatūra
Lapiņa Velga stundu dispičere
Lazdiņa Inese bibliotekāre, matemātika
Ļeļeva Sanita vizuālā māksla
Maksimceva Jeļena krievu valoda
Markus Rudīte direktore, vācu valoda
Millers Aldis fizika, dabaszinības
Mitjkova Gunta latviešu valoda, matemātika, mājturība un   tehnoloģijas, vizuālā māksla
Mola Inese kultoroloģija, latviešu valoda un literatūra, ētika
Navicka Anita krievu valoda, mājturība un tehnoloģijas
Pincere Natālija ķīmija
Polks Ivars sports
Ranše Daila izglītības iestādes direktores vietniece izglītības   jomā, ģeogrāfija
Reinfelde Inese interešu izglītības pedagogs, koris
Rozīte Rita ģeogrāfija, dabaszinības, sociālās zinības
Savele Antra izglītības iestādes direktores vietniece izglītības   jomā, sports
Spilberga Maija angļu valoda
Stikāne Arta mūsdienu deja
Tapinskis Oskars pašaizsardzība un tuvcīņa
Trapāne Inita  psihologs
Ulpe Inese latviešu valoda, matemātika, mājturība un   tehnoloģijas, vizuālā māksla, ētika
Uškāne Iluta interešu izglītības pedagogs, tautisko deju   kolektīvs
Veide Ilona mūzika, psiholoģija
Zaķe Aija angļu valoda
Zelča Irēna mūzikas pulciņa skolotāja
Žagariņa Aiva latviešu valoda un literatūra
 • Latviešu valoda

Čivināt