Kalendārs

novembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017 05/11/2017
06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017 03/12/2017

Skolotāji

skolotaaji 001
2017./2018. māc. g. Skolotāju dienā

Skolotāji:

Uzvārds, vārds

Amats, mācāmais priekšmets

Adamoviča Silvija interešu izglītības skolotāja
Apsīte Sanita sākumskolas skolotāja
Ābele Sigita sociālās zinības, veselības mācība
Āboliņa Vidaga izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, informātika, datorika
Balode Lāse vācu valoda
Berģe Maruta bioloģija
Bērziņa Zane  angļu valoda
Broka Linda izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, matemātika
Buša Dzidra krievu valoda
Blūzma Maija angļu valoda, vizuālā māksla
Ciguze Dace sākumskolas skolotāja
Dūdelis Andris kriminālistika, ieroču un šaušanas mācība
Dzirkalis Guntis Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības, vēsture
Eicēna Inga latviešu valoda un literatūra
Grabe Inta ekonomika, sociālās zinības
Gredzena Arta sports
Jākobsone Dace sports, veselības mācība, interešu izglītības skolotāja
Jančevska Iveta bibliotekāre
Karlsons Andris mājturība un tehnoloģijas
Kliesmete Līga latviešu valoda un literatūra, vācu valoda, interešu izglītības skolotāja
Krilova Lolita izglītības iestādes direktores vietniece izglītības  jomā, fizika, informātika, datorika, robotika
Krišjāne Jolanta sociālais pedagogs, logopēde
Kurvīte Inta latviešu valoda un literatūra
Lazdiņa Inese  bibliotekāre, matemātika
Lielmane Anita mūsdienu deja
Ļeļeva Sanita vizuālā māksla, interjera dizains, tehniskā grafika
Maksimceva Jeļena krievu valoda
Markus Rudīte direktore, vācu valoda
Millers Aldis fizika, dabaszinības
Mitjkova Gunta sākumskolas skolotāja
Mola Inese sākumskolas skolotāja, kultoroloģija, latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības, skatuves māksla
Navicka Anita krievu valoda, mājturība un tehnoloģijas, speciālais pedagogs
Pincere Natālija ķīmija
Polks Ivars sports, interešu izglītības skolotājs
Ranše Daila izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, ģeogrāfija, projektu vadība, izglītības metodiķe
Reinfelde Inese interešu izglītības skolotāja
Savele Antra izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, sports
Spilberga Maija angļu valoda
Stuce Elīna  sākumskolas skolotāja
Šulte Dina  angļu valoda
Tapinskis Oskars pašaizsardzība un tuvcīņa
Trapāne Inita  psihologs, izglītības metodiķe, karjeras konsultante
Ulpe Inese sākumskolas skolotāja
Urbāne Santa sākumskolas skolotāja
Uškāne Iluta interešu izglītības skolotāja
Veide Ilona mūzika, psiholoģija, interešu izglītības skolotāja
Veikšāne Līga sākumskolas skolotāja, angļu valoda, interešu izglītības skolotāja
Vītola Indra  speciālais pedagogs
Zaķe Aija  angļu valoda
Zelča Irēna interešu izglītības skolotāja
Zēmele Ilona matemātika, robotika
Zvirbule Liene interešu izglītības skolotāja
Žagariņa Aiva latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante

 

 

 

  • Latviešu valoda

Čivināt