Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Uzņemšanas noteikumi

Dokumentu pieņemšana  2016.g. sākot ar 10. jūniju.
Tikšanās ar katru skolēnu pēc dokumentu pieņemšanas 2016.gada 17. jūnijā .

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

1.Pamats skolēnu uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par  vispārējo pamatizglītību.
2.Iestāšanās 10.klasē notiek atbilstoši MK noteikumiem, apliecību konkursa kārtībā, ņemot vērā sekojošus gada un eksāmena vērtējumus:
Mācību priekšmeti
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārizglītojošā
virziena
programma
Profesionāli orientēta virziena programma
Obligātie priekšmeti
Latviešu val.

X

X

X

Literatūra

X

X

X

Matemātika

X

X

X

1.svešvaloda

X

X

X

Programmu obligātie priekšmeti
Fizika

X

X

Ķīmija

X

X

Matemātika (eksāmens)

X

2.svešvaloda

X

X

Ģeogrāfija           X
Vēsture
Vēsture (eksāmens)

X

Minimālais punktu skaits

35

34

34

3. Stājoties vidusskolā, priekšroka tiek dota Valmieras 5. vidusskolas skolēniem.
4. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuriem augstāki vērtējumi obligātajos mācību priekšmetos un kuri ieguvuši labus rezultātus rajona vai novada mācību priekšmetu olimpiādēs.
5.Ar katru skolēnu, kurš stājas 10.klasē, tiek organizētas  individuālas pārrunas.
6.Lēmumu par uzņemšanu pieņem pēc individuālām pārrunām.
Lai iestātos 10.klasē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
vecāku vai izglītojamā iesniegums,
dzimšanas apliecības vai pases kopija,
apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas.
 

 

  • Latviešu valoda

Čivināt