Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category:  Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category:  Adaptācijas nedēļa

Category:  Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category:  Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category:  Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category:  Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category:  Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category:  Dzejas dienas

22/09/2017

Category:  Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category:  Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category:  Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

  • 01/09/2017 – Zinību diena
    ,
  • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
    ,
  • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
    13:30,
  • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
    ,
  • 21/09/2017 – Dzejas dienas
    ,
  • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
    ,
  • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
    ,
  • 29/09/2017 – Skolotāju diena
    ,

Uzņemšanas noteikumi

Dokumentu pieņemšana  2016.g. sākot ar 10. jūniju.
Tikšanās ar katru skolēnu pēc dokumentu pieņemšanas 2016.gada 17. jūnijā .

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

1.Pamats skolēnu uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par  vispārējo pamatizglītību.
2.Iestāšanās 10.klasē notiek atbilstoši MK noteikumiem, apliecību konkursa kārtībā, ņemot vērā sekojošus gada un eksāmena vērtējumus:
Mācību priekšmeti
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārizglītojošā
virziena
programma
Profesionāli orientēta virziena programma
Obligātie priekšmeti
Latviešu val.

X

X

X

Literatūra

X

X

X

Matemātika

X

X

X

1.svešvaloda

X

X

X

Programmu obligātie priekšmeti
Fizika

X

X

Ķīmija

X

X

Matemātika (eksāmens)

X

2.svešvaloda

X

X

Ģeogrāfija           X
Vēsture
Vēsture (eksāmens)

X

Minimālais punktu skaits

35

34

34

3. Stājoties vidusskolā, priekšroka tiek dota Valmieras 5. vidusskolas skolēniem.
4. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuriem augstāki vērtējumi obligātajos mācību priekšmetos un kuri ieguvuši labus rezultātus rajona vai novada mācību priekšmetu olimpiādēs.
5.Ar katru skolēnu, kurš stājas 10.klasē, tiek organizētas  individuālas pārrunas.
6.Lēmumu par uzņemšanu pieņem pēc individuālām pārrunām.
Lai iestātos 10.klasē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
vecāku vai izglītojamā iesniegums,
dzimšanas apliecības vai pases kopija,
apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas.
 

 

  • Latviešu valoda

Čivināt