Kalendārs

novembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017 05/11/2017
06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017 03/12/2017

Uzņemšanas noteikumi

Dokumentu pieņemšana  2016.g. sākot ar 10. jūniju.
Tikšanās ar katru skolēnu pēc dokumentu pieņemšanas 2016.gada 17. jūnijā .

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

1.Pamats skolēnu uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par  vispārējo pamatizglītību.
2.Iestāšanās 10.klasē notiek atbilstoši MK noteikumiem, apliecību konkursa kārtībā, ņemot vērā sekojošus gada un eksāmena vērtējumus:
Mācību priekšmeti
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārizglītojošā
virziena
programma
Profesionāli orientēta virziena programma
Obligātie priekšmeti
Latviešu val.

X

X

X

Literatūra

X

X

X

Matemātika

X

X

X

1.svešvaloda

X

X

X

Programmu obligātie priekšmeti
Fizika

X

X

Ķīmija

X

X

Matemātika (eksāmens)

X

2.svešvaloda

X

X

Ģeogrāfija           X
Vēsture
Vēsture (eksāmens)

X

Minimālais punktu skaits

35

34

34

3. Stājoties vidusskolā, priekšroka tiek dota Valmieras 5. vidusskolas skolēniem.
4. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuriem augstāki vērtējumi obligātajos mācību priekšmetos un kuri ieguvuši labus rezultātus rajona vai novada mācību priekšmetu olimpiādēs.
5.Ar katru skolēnu, kurš stājas 10.klasē, tiek organizētas  individuālas pārrunas.
6.Lēmumu par uzņemšanu pieņem pēc individuālām pārrunām.
Lai iestātos 10.klasē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
vecāku vai izglītojamā iesniegums,
dzimšanas apliecības vai pases kopija,
apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas.
 

 

  • Latviešu valoda

Čivināt