Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Zināšanu un vērtēšanas sistēma

1. klase  Visos mācību priekšmetos aprakstošs
2. klase  Latviešu valodā un matemātikā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
3. klase  Latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
4. klase Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā
5.-12.klase  10 ballēs

 

Balle  skaidrojums
 10  izcili
 9  teicami
 8  ļoti labi
 7  labi
 6  gandrīz labi
 5  viduvēji
 4  gandrīz viduvēji
 3  vāji
 2  ļoti vāji
 1  ļoti, ļoti vāji

Noteikumi par izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanu Valmieras 5.vidusskolā

  • Latviešu valoda

Čivināt