Kalendārs

novembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017 05/11/2017
06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017 03/12/2017

Zināšanu un vērtēšanas sistēma

1. klase  Visos mācību priekšmetos aprakstošs
2. klase  Latviešu valodā un matemātikā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
3. klase  Latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
4. klase Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā
5.-12.klase  10 ballēs

 

Balle  skaidrojums
 10  izcili
 9  teicami
 8  ļoti labi
 7  labi
 6  gandrīz labi
 5  viduvēji
 4  gandrīz viduvēji
 3  vāji
 2  ļoti vāji
 1  ļoti, ļoti vāji

Noteikumi par izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanu Valmieras 5.vidusskolā

  • Latviešu valoda

Čivināt