Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category: Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

Category: Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category: Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category: Dzejas dienas

22/09/2017

Category: Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category: Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category: Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

 • 01/09/2017 – Zinību diena
  ,
 • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
  ,
 • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
  13:30,
 • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
  ,
 • 21/09/2017 – Dzejas dienas
  ,
 • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
  ,
 • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
  ,
 • 29/09/2017 – Skolotāju diena
  ,

Zināšanu un vērtēšanas sistēma

1. klase  Visos mācību priekšmetos aprakstošs
2. klase  Latviešu valodā un matemātikā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
3. klase  Latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
4. klase Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā
5.-12.klase  10 ballēs

 

Balle  skaidrojums
 10  izcili
 9  teicami
 8  ļoti labi
 7  labi
 6  gandrīz labi
 5  viduvēji
 4  gandrīz viduvēji
 3  vāji
 2  ļoti vāji
 1  ļoti, ļoti vāji

Noteikumi par izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanu Valmieras 5.vidusskolā

 • Latviešu valoda

Čivināt