Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Sasniegumi mācībās

Valmieras 5.vidusskolas 1. – 4.klašu skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 2016./2017.m.g.

N.p.k. Mācību priekšmets Skolēna vārds,uzvārds Skolotājs – konsultants Rezultāti
Valmieras pilsētas un novadu skolu 2.klašu kombinētā olimpiāde Mārcis Vīksna ( 2.a)

Gabriela Grase ( 2.a)

 

Inese Ulpe Dalība

Dalība

 

  1. c
Valmieras pilsētas un novadu skolu 3.klašu latviešu valodas olimpiāde Betija Šarlote Šmite (3.b)

Grēta Valtere (3.b)

Inese Mola

 

ATZINĪBA

Dalība

 

Valmieras pilsētas un novadu skolu 3.klašu matemātikas olimpiāde Līga Žirne ( 3.a kl.)

Estere Elbrete ( 3.b kl.)

Dace Ciguze

Sanita Apsīte

Dalība

Dalība

Valmieras pilsētas un novadu skolu 4.klašu matemātikas olimpiāde Gustavs Laumanis (4.a)

Alise Dulberga (4.a)

Sanita Apsīte 3.VIETA

ATZINĪBA

Valmieras pilsētas un novadu skolu 4.klašu latviešu valodas olimpiāde Alise Dulberga (4.a)

Laura Luīze Jančevska (4.b)

Sanita Apsīte

Līga Cimdiņa

ATZINĪBA

Dalība

Lasīšanas konkurss 2.klasēm “Veltījums Latvijai” Mārcis Vīksna (2.a)

Miks Laumanis (2.a)

Annija Zariņa ( 2.a)

Inese Ulpe

 

Elīna Stuce

2.vieta

Dalība

Dalība

Valmieras pilsētas  un novadu skolēnu skatuves runas un mazo formu  uzvedumu konkurss Silvars Ritvars Malcenieks

( 4.a)

Emīlija Lote Vilne ( 1.a)

 

Linards Veide ( 4.a)

Sanita Apsīte

 

Gunta Mitjkova

 

 

II pakāpe

 

III pakāpe

 

 

III pakāpe

Konkurss “Superziķeris 2017” Valmieras pilsētas skolām Ginters Lūsa ( 4.a)

Gustavs Laumanis ( 4.a)

Emīls Reinis Zariņš (4.b)

Inese Ulpe 2.vieta

3.vieta

Dalība

XX stāstnieku konkurss „Teci,teci valodiņa” Silvars Ritvars Malcenieks (4.a)

 

Alise Līga Meistere ( 3.b)

Sanita Apsīte

Līga Cimdiņa

 

Inese Mola

I pakāpe un

tituls “Dižais stāstnieks”

ATZINĪBA

Skolas kombinētā olimpiāde 2.kl. Mārcis Vīksna  2.a

Gabriela Grase 2.a

Roberts Baškers 2.b

 

Inese Ulpe

Elīna Stuce

 

 

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Skolas matemātikas olimpiāde 3.klasēm Līga Žirne  3.a

Betija Šarlote Šmite 3.b

Estere Elbrete  3.b

Tomass Vanters  3.a

 

Dace Ciguze

Sanita Apsīte

1.vieta

2.vieta

 

3.vieta

Skolas latviešu valodas  olimpiāde 3.kl.gr. Betija Šarlote Šmite 3.b

Grēta Valtere 3.b

Līga Žirne 3.a

 

Inese Mola

 

Dace Ciguze

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Skolas matemātikas olimpiāde 4.klasēm Alise Dulberga 4.a

Gustavs Laumanis 4.a

Aivita Rižikova 4.a

Sanita Apsīte

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Skolas latviešu valodas  olimpiāde 4.kl.gr.

 

Alise Dulbrga 4.a

Luīze Jančevska 4.b

Paula Lužinska 4.a

 

Sanita Apsīte

Līga Cimdiņa

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Skolas skatuves runas konkurss 1. – 3.kl. grupa Lote Emīlija Vilne 1.a

Mētra Rozīte 1.b

Justīne Stilve 3.a

Marks Žarčenko 2.a

Gunta Mitjkova

Santa Urbāne Dace Ciguze

Inese Ulpe

 

1.vieta

2.vieta

 

3.vieta

 

Skolas skatuves runas konkurss 4. – 6.kl. grupa Silvars Ritvars Malcenieks 4.a

Linards Veide 4.a

 Sanita Apsīte 1.vieta

2.vieta

 

 

Skolas stāstnieku konkurss

1. – 4.klasēm

Silvars Ritvars Malcenieks 4.a

Alise Līga Meistere 3.b

Sanita Apsīte

 

Inese Mola

1.vieta

 

2.vieta

 

Skolas izteiksmīgās lasīšanas konkurss Mārcis Vīksna 2.a

Miks Laumanis 2.a

Annija Zariņa

Inese Ulpe

 

Elīna Stuce

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Sporta laureāti Paula Lužinska 4.a

Līga Žirne 3.a

Georgs Māziņš 3.a

Arta Gredzena

Dace Jākobsone

1vieta Rudens krossā

1vieta Rudens krossā

1vieta Rudens krossā

Makulatūras vākšanas konkurss Estere Elbrete 3.b 1.vieta – 335 kg

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. m.g.:

Alberts Edgars Bērziņš (9.a kl.) mūzikas olimpiāde III vieta (skolotāja Ilona Veide)

Alise Dulberga (4.a kl.) matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Gustavs Laumanis (4.a kl.) matemātikas olimpiāde III vieta (skolotāja Sanita Apsīte)

Pēteris Gailis  (5.a kl.) matemātikas olimpiāde I vieta (skolotāja Linda Broka)

Gustavs Māziņš (9.a kl.) fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)

Alberts Edgars Bērziņš (9.a kl.) fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)

Kristaps Bišs (6.a kl) angļu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Aija Zaķe)

Skolēnu sasniegumi valstī 2015./2016.m.g.:

Pēteris Bērziņš (12.a) 3. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (bronzas medaļa),(skolotāja Inta Grabe)

Skolēnu sasniegumi Vidzemes reģionā 2015./2016.m.g.:

Gustavs Māziņš  (8.a) 8. klašu ģeogrāfijas  olimpiāde “Eiropas Vidusjūras valstis”. 3. vieta (skolotāja Daila Ranše)

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016. m.g.:

Liene Mālniece (6.a kl.) 6.klašu informātikas  olimpiāde 3. vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Eduards Janītis (6.a kl.) 6. klašu mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju (koka un metāla tehnoloģijās un mājturībā) olimpiāde 3. vieta (skolotājs Andris Karlsons)

Lizete Leontīe Bērziņa (4.a kl.) 4.klašu vizuālās mākslas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Paula Lužinska (3.a kl.) 3.klašu latviešu valodas  olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Alise Dulberga(3.a kl.) 3.klašu latviešu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Gustavs Māziņš (8.a kl.) vācu valodas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Pēteris Gailis (4.a) matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Alise Dulberga (3.a) matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Sanita Apsīte)

Aleksis Ābols (9.a) matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Zēmele)

Krista Siksaliete (1o.b) matemātikas  olimpiāde 3.vieta (skolotāja Linda Broka)

Amanda Purcena (12.a) ekonomikas olimpiāde atzinība (skolotāja Inta Grabe)

Pēteris Bērziņš (12.a) ekonomikas olimpiāde 1.vieta (skolotāja Inta Grabe)

Gustavs Māziņš (8.a) 8.-9. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 3.vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Alberts Bērziņš (8.a) mūzikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Veide)

Madara Lāce (12.a) krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 3.vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Skolēnu sasniegumi valstī 2014./2015.m.g.:

Uldis Bērziņš (12.a) 2. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (sudraba medaļa)(skolotāja Inta Grabe)
Egita Spirģe (12.a) 3. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Inta Grabe)

Skolēnu sasniegumi Vidzemes reģionā 2014./2015.m.g.:

Pēteris Gailis (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015. m.g.:

Toms Višķers (9.a) 9.klašu vācu valodas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Lāse Balode)
Gustavs Māziņš (7.a) 5.-7. klašu informātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Lolita Krilova)
Markuss Kozlovs (6.a) mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde atzinība  (skolotājs Andris Karlsons)
Aleksis Ābols (8.a) 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde atzinība  (skolotāja Rita Rozīte)
Alise Dulberga (2.a) 2.klašu kombinētā olimpiāde 3.vieta (skolotāja Sanita Apsīte)
Lauris Jančevskis, Amanda Purcena, Dāvis Zvirbulis, Pēteris Bērziņš (11.a) komandu olimpiāde informātikā 3.vieta (skolotāja Vidaga Āboliņa)
Elīna Žuravļeva (8.a) 8.klašu vācu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Lāse Balode)
Justīne Alksne (8.a) 8.klašu vācu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Lāse Balode)
Pēteris Gailis (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)
Etīna Emīlija Saulīte (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Gunta Mitjkova)
Egita Spirģe  (12.b) IX mūzikas  olimpiāde B grupā  1. vieta (skolotāja Ilona Veide)
Jānis Paulsons (5.a) 5.-8.kl. matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Zēmele)
Ernests Klāvs Losičs (6.a) 6.klašu angļu valodas  olimpiāde 2. vieta (skolotāja Maija Blūzma)
Egita Spirģe (12.b) 10.-12.klašu ekonomikas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Inta Grabe)
Uldis Bērziņš (12.a) 10.-12.klašu ekonomikas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Inta Grabe)
Madara Lāce (12.b) 10.-12.klašu krievu valodas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)
Amanda Purcena (11.a) 11.klašu matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Ilona Zēmele)
Liene Mālniece, Loreta Anna Brence, Arita Sukure  (6.a) 5.-6.klašu sociālo zinību komandu olimpiāde atzinība (skolotāja Sigita Ābele)
Adrians Aleksandrs Magone
(8.a) mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde 2.vieta  (skolotājs Andris Karlsons)
Kristīne Deruma (10.a) 10.klašu bioloģijas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Maruta Berģe)

1. – 4.klašu skolēnu sasniegumi un dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 2014./2015.m.g.

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2013./2014. m.g.:

Elza Medne (12.a) 10.-12.klašu vācu valodas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Lāse Balode)
Krišs Lužinskis (9.a) 9.klašu fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)
Silvestrs Tīrons (12.a) 10.-12.klašu ģeogrāfijas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Daila Ranše)
Signija Gurceva (9.a) 9 klašu krievu valodas olimpiāde A grupa 2. vieta (skolotāja Anita Navicka)
Jonatans Mednis (11.a) mūzikas olimpiāde vecākā grupa 2. vieta (skolotāja Ilona Veide)
Gustavs Māziņš (6.a) dabaszinību olimpiāde 3. vieta (skolotāja Rita Rozīte)
Gustavs Māziņš (6.a) latviešu valodas un literatūras 6.-7.kl. olimpiāde 3. vieta (skolotāja Līga Kliesmete)
Ernests Klāvs Losičs (5.a) matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Inese Lazdiņa)
Pēteris Gailis (2.a) atzinība 2.klašu kombinētā olimpiāde (skolotāja Gunta Mitjkova).
Samanta Zirne (3.a) atzinība 3.klašu latviešu valodas olimpiāde (skolotāja Inese Ulpe).
Nikola Ņikitina (4.a) atzinība 4.klašu latviešu valodas olimpiāde (skolotāja Dace Ciguze).
Toms Amsons (12.a), Dāvis Ābols (12.a), Inga Pīre (12.a), Ieva Spalviņa (11.a), informātikas komandu olimpiāde 2. vieta (skolotāja Vidaga Āboliņa)
Gustavs Māziņš (6.a) informātikas 5.-7.kl. olimpiāde 2. vieta
(skolotāja Lolita Krilova)

Skolēnu sasniegumi valstī 2013./2014.m.g.:

Silvestrs Tīrons (12.a) 3. vieta valsts ģeogrāfijas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Daila Ranše)
Elza Medne (12.a) 3. vieta valsts vācu valodas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Lāse Balode)
Elza Medne (12.a) iekļūšana valsts vācu valodas 44. olimpiādes 3. posma 2. kārta
Silvestrs Tīrons (12.a) 3. vieta Jauno ģeogrāfu skolas organizētajās Latvijas 38. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes priekšsacīkstēs
Silvestrs Tīrons (12.a) 2. vieta kopvērtējumā un 1. vieta 12.klašu grupā Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas pirmajā kārtā

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013. m.g.

N.p.k.

Vārds,   uzvārds

Klase

Mācību   priekšmets

Rezultāts

1.

Ernests   Klāvs Losičs(S.Apsīte)

4.a

Matemātika

1.vieta

2.

Silvestrs   Tīrons(D.Ranše)

11.a

Ģeogrāfija

2.vieta -novadā

atzinība – valstī

3.

Aleksis   Ābols(I.   Zēmele)

6.a

Matemātika

2.vieta

4.

Elza   Medne(L.Balode)

11.a

Vācu   valoda (10.-12.kl.)

3.vieta

5.

Elza   Medne(I.Kurvīte)

11.a

Latviešu   valoda un literatūra(11.-12.kl.)

3.vieta

6.

Egita   Spirģe(L.Broka)

10.b

Matemātika

3.vieta

7.

Ieva   Neļķe(L.Krilova)

7.a

Informātika

3.vieta

8.

Gustavs   Māziņš(L.Krilova)

5.a

Informātika

atzinība

9.

Amanda   Purcena(I.Lazdiņa)

9.a

Matemātika

atzinība

10.

Amanda   Purcena(L.Krilova)

9.a

Fizika

atzinība

11.

Jānis   Jankēvics(I.Grabe)

12.a

Ekonomika

atzinība

12.

Jonatāns   Mednis(   I.Veide)

10.a

Mūzika

atzinība

13.

Jānis   Ivanovs(G.Dzirkalis)

12.a

Vēsture

atzinība

14.

Elmārs   Grugulis(I.Pavlovskis)

7.a

Latvijas   vēsture

atzinība

15.

Kristīne   Damberga(J.Maksimceva)

12.b

Krievu   valoda

atzinība

 2011./2012.māc.g. Valmieras pilsētas un novadu olimpiādes sasniegumi

Vācu valoda 10. klasēm

Elza Medne I vieta

Sintija Lovkina  IIIvieta

Informātika 5.-7.klasēm

Ieva Neļķe 6.a kl.  Atzinība (sk-ja Lolita Krilova)

Informātika 10.klasei

Inga Pīre II vieta

Inga Pīre, Dāvis Ābols, Elīna Sāne, Toms Amsons – komandu vērtējumā III vieta (sk-ja Vidaga Āboliņa)

Angļu  valoda

Kristers Pauļukevičs 12.b kl. III vieta (sk-ja Aija Zaķe)

Vācu valoda

Elza Medne 10.a kl. Atzinība (skolotāja Lāse Balode)

Krievu val. (svešvaloda)

Alise Grabina 12.a kl. II vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

 Mūzika

Nora Urbāne 11.a kl. Atzinība (skolotāja Ilona Veide)

Vizuālā māksla

Agnese Erģe 8.a kl. III vieta (skolotāja Sanita Ļeļeva)

Ekonomika

Lelde Buklagina 12.a kl. II vieta (skolotāja Inta Grabe)

Simona Birzgale 12.a kl. III vieta (skolotāja Inta Grabe)

Matemātika

Megija Enžela Smirnova 7.a kl. III vieta (skolotāja Linda Broka)

Ģeogrāfija

Silvestrs Tīrons 10.a kl. II vieta (skolotāja Daila Ranše)

  • Latviešu valoda

Čivināt