Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category: Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

Category: Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category: Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category: Dzejas dienas

22/09/2017

Category: Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category: Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category: Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

 • 01/09/2017 – Zinību diena
  ,
 • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
  ,
 • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
  13:30,
 • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
  ,
 • 21/09/2017 – Dzejas dienas
  ,
 • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
  ,
 • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
  ,
 • 29/09/2017 – Skolotāju diena
  ,

Mācību programmas

Vidusskolā piedāvājam šādas mācību programmas:

pamatskolai

 • vispārējā pamatizglītība 1. – 9.klase (kods 21011111)
 • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

vidusskolai

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Psiholoģija

1

1

1

Veselības mācība

1

1

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

2

2

2

 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

6

6

6

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Veselības mācība

2

-

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Dabaszinības un tehniskās zinības

Programmēšanas pamati

-

1

2

Tehniskā grafika

-

2

-

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/policija/ (kods 31014011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Politika un tiesības        -        -        2
Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Kriminālistika        1        1        1
Ieroču un šaušanas mācība        -         -        2
Pašaizsardzība un tuvcīņa        2        2        2
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/kultūrizglītības/ (kods 31014011)
 

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Kulturoloģija

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Ievads skatuves mākslā        1        1        1
Mūsdienu deja        1        1        1
Projektu vadība       1        1        -
Interjera dizains        -        1        1
Datorgrafika        -        1        -

 • Latviešu valoda

Čivināt