Kalendārs

novembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017 05/11/2017
06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017 03/12/2017

Mācību programmas

Vidusskolā piedāvājam šādas mācību programmas:

pamatskolai

  • vispārējā pamatizglītība 1. – 9.klase (kods 21011111)
  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

vidusskolai

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Psiholoģija

1

1

1

Veselības mācība

1

1

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

2

2

2

 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

6

6

6

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Veselības mācība

2

-

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Dabaszinības un tehniskās zinības

Programmēšanas pamati

-

1

2

Tehniskā grafika

-

2

-

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/policija/ (kods 31014011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Politika un tiesības        -        -        2
Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Kriminālistika        1        1        1
Ieroču un šaušanas mācība        -         -        2
Pašaizsardzība un tuvcīņa        2        2        2
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/kultūrizglītības/ (kods 31014011)
 

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Kulturoloģija

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Ievads skatuves mākslā        1        1        1
Mūsdienu deja        1        1        1
Projektu vadība       1        1        -
Interjera dizains        -        1        1
Datorgrafika        -        1        -

  • Latviešu valoda

Čivināt