Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Mācību programmas

Vidusskolā piedāvājam šādas mācību programmas:

pamatskolai

  • vispārējā pamatizglītība 1. – 9.klase (kods 21011111)
  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

vidusskolai

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Psiholoģija

1

1

1

Veselības mācība

1

1

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

2

2

2

 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

6

6

6

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Veselības mācība

2

-

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Dabaszinības un tehniskās zinības

Programmēšanas pamati

-

1

2

Tehniskā grafika

-

2

-

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/policija/ (kods 31014011)
Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Politika un tiesības        -        -        2
Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Kriminālistika        1        1        1
Ieroču un šaušanas mācība        -         -        2
Pašaizsardzība un tuvcīņa        2        2        2
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/kultūrizglītības/ (kods 31014011)
 

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

2

1

-

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

-

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Kulturoloģija

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Ievads skatuves mākslā        1        1        1
Mūsdienu deja        1        1        1
Projektu vadība       1        1        -
Interjera dizains        -        1        1
Datorgrafika        -        1        -

  • Latviešu valoda

Čivināt