Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category: Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

Category: Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category: Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category: Dzejas dienas

22/09/2017

Category: Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category: Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category: Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

 • 01/09/2017 – Zinību diena
  ,
 • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
  ,
 • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
  13:30,
 • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
  ,
 • 21/09/2017 – Dzejas dienas
  ,
 • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
  ,
 • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
  ,
 • 29/09/2017 – Skolotāju diena
  ,

Audzināšanas darba aktualitātes

 2016./2017.māc.g. audzināšanas darba uzdevumi:

 1. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, īpaši akcentējot patriotisma jūtas pret savu skolu.
 2. Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas, mērķtiecīgas pašattīstības procesā un motivācijas paaugstināšanā.

Valmieras 5.vidusskolas

Klašu audzinātāju metodiskā komisija

2016./17.m.g.

 Klase

Audzinātāja

1.a Gunta Mitjkova
1.b Santa Urbāne
2.a Inese Ulpe
2.b Elīna Stuce
3.a Dace Ciguze
3.b Inese Mola
4.a Sanita Apsīte
4.b Līga Cimdiņa
5.a Arta Gredzena
6.a Inese Lazdiņa
7.a  Aiva Žagariņa
8.a  Antra Savele
9.a Līga Kliesmete
10.a Dace Jākobsone
10.b Ilona Zēmele
11.a Jolanta Krišjāne
11.b Inta Kurvīte
12.a  Inita Trapāne
12.b Daila Ranše

 • Latviešu valoda

Čivināt